Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku

Zasady bezpieczeństwa (Covid-19)

WYTYCZNE DLA FUNKCJONOWANIA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MAŁYM RUDNIKU W TRAKCIE EPIDEMII COVID-1

Wytyczne dla funkcjonowania biblioteki obowiązujące od 15 grudnia 2021 r. 

Ogólne zasady funkcjonowania biblioteki:

1. Podczas pobytu w bibliotece istnieje obowiązek zasłaniania nosa i ust poprzez użycie maseczek zarówno dla użytkowników, jak i bibliotekarzy oraz dezynfekcji rąk.

2. Liczba osób mogących jednocześnie przebywać w pomieszczeniach bibliotecznych wynosi jednocześnie nie więcej niż 15 osób albo 1 osobę na 15 m2 powierzchni pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy. Do limitu tego nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19.

3. Przed wejściem do budynku zamieszcza się informację dotyczącą dopuszczalnego limitu Czytelników przebywających w wypożyczalni.

4. Obowiązuje każdorazowa dezynfekcja blatu, na którym leżały oddawane przez czytelników książki.

5. Należy zachować dystans społeczny  - minimum 1,5 m odstępu między osobami przebywającymi w bibliotece.

6. W trakcie godzin pracy biblioteki wprowadza się przerwy obejmujące wietrzenie pomieszczeń, dezynfekcję blatów, podłóg, klamek, stanowisk komputerowych oraz innych urządzeń samoobsługowych.

7. Udostępnianie zbiorów odbywa się przede wszystkim poprzez wypożyczenia do domu.

8. Zezwala się na wolny dostęp do księgozbioru w wypożyczalni przy jednoczesnym zachowaniu zasad reżimu sanitarnego tj. konieczności dezynfekcji rąk,  dystansu społecznego, konieczności zakrycia maseczką ust i nosa.

9. Organizację wydarzeń, spotkań, imprez przeprowadza się z uwzględnieniem zasad reżimu sanitarnego z uwzględnieniem udziału nie więcej niż 15 osób albo 1 osoby na 15m2 danego pomieszczenia przy jednoczesnym zakrywaniu nosa i ust przez wszystkich uczestników i organizatorów. Rekomenduje się organizację wydarzeń online.

10. Jednocześnie zachęca się użytkowników do korzystania z dostępnych zasobów on-line: bezpłatnych bibliotek cyfrowych np. Polona, usługi zdalnego dostępu do  zbiorów elektronicznych.

11. Dopuszcza się możliwość zwiększenia limitu wypożyczanych egzemplarzy i przedłużenie okresu ich wypożyczenia.

12. Zaleca się wcześniejszą rezerwację egzemplarzy - kontakt telefoniczny, realizowana jest usługa Mobilnej Biblioteki.

13. Pracownicy Biblioteki mają obowiązek stosować się do zasad profilaktycznych przedstawianych i aktualizowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny i Ministerstwo Zdrowia. W sytuacji stwierdzenia zakażenia koronawirusem należy wdrożyć procedury przewidziane przez GIS.

 

Wytyczne dla funkcjonowania biblioteki od 1 września 2021 r. Ogólne zasady funkcjonowania biblioteki:

1. Obowiązek zasłanianie nosa i ust poprzez użycie maseczek zarówno dla użytkowników, jak i pracowników biblioteki oraz dezynfekcja rąk.

Liczba osób mogących jednocześnie przebywać w pomieszczeniach bibliotecznych wynosi jednocześnie nie więcej niż 15 osób albo 1 osobę na 10 m2 powierzchni pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy. Do limitu tego nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19

Przed wejściem do budynku zamieszcza się informację dotyczącą dopuszczalnego limitu Czytelników przebywających w wypożyczalni.

2. Każdorazowa dezynfekcja blatu, na którym leżały oddawane przez czytelników książki.

3. 1,5 m odstępu między osobami przebywającymi w bibliotece.

4. W trakcie godzin pracy biblioteki wprowadza się przerwy obejmujące wietrzenie pomieszczeń, dezynfekcję blatów, podłóg, klamek, stanowisk komputerowych oraz innych urządzeń samoobsługowych.

5. Udostępnianie zbiorów odbywa się przede wszystkim poprzez wypożyczenia do domu.

6. Zezwala się na wolny dostęp do księgozbioru w wypożyczalni przy jednoczesnym zachowaniu zasad reżimu sanitarnego tj. konieczności dezynfekcji rąk,  dystansu społecznego, konieczności zakrycia maseczką ust i nosa.

7. Organizację wydarzeń, spotkań, imprez przeprowadza się z uwzględnieniem zasad reżimu sanitarnego przy jednoczesnej rekomendacji ich organizacji na otwartym powietrzu lub on-line.

8. Jednocześnie zachęca się użytkowników do korzystania z dostępnych zasobów on-line: bezpłatnych bibliotek cyfrowych, baz danych, z możliwość bezpłatnego korzystania z terminala wypożyczeń międzybibliotecznych Academica.

9. Dopuszcza się możliwość zwiększenia limitu wypożyczanych egzemplarzy oraz przedłużenia okresu wypożyczenia.

10. Zaleca się kontakt telefoniczny w celu wcześniejszej rezerwacji egzemplarzy, realizowana jest usługa Mobilnej Biblioteki.

11. Pracownicy Biblioteki mają obowiązek stosować się do zasad profilaktycznych przedstawianych i aktualizowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny i Ministerstwo Zdrowia. W sytuacji stwierdzenia zakażenia koronawirusem należy wdrożyć procedury przewidziane przez GIS.

 

 

WYTYCZNE DLA FUNKCJONOWANIA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MAŁYM RUDNIKU W TRAKCIE EPIDEMII COVID-19

Wytyczne dla funkcjonowania biblioteki w okresie letnim

         od 26 czerwca do 31 sierpnia 2021

 

Ogólne zasady funkcjonowania biblioteki:

1. Obowiązek zasłanianie nosa i ust poprzez użycie maseczek zarówno dla użytkowników, jak i pracowników biblioteki oraz dezynfekcja rąk.

Liczba osób mogących jednocześnie przebywać w pomieszczeniach bibliotecznych wynosi jednocześnie nie więcej niż 15 osób albo 1 osobę na 10 m2 powierzchni pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy. Do limitu tego nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19

Przed wejściem do budynku zamieszcza się informację dotyczącą dopuszczalnego limitu Czytelników przebywających w wypożyczalni.

2. Każdorazowa dezynfekcja blatu, na którym leżały oddawane przez czytelników książki.

3. 1,5 m odstępu między osobami przebywającymi w bibliotece.

4. W trakcie godzin pracy biblioteki wprowadza się przerwy obejmujące wietrzenie pomieszczeń, dezynfekcję blatów, podłóg, klamek, stanowisk komputerowych oraz innych urządzeń samoobsługowych.

5. Udostępnianie zbiorów odbywa się przede wszystkim poprzez wypożyczenia do domu.

6. Zezwala się na wolny dostęp do księgozbioru w wypożyczalni przy jednoczesnym zachowaniu zasad reżimu sanitarnego tj. konieczności dezynfekcji rąk,  dystansu społecznego, konieczności zakrycia maseczką ust i nosa.

7. Organizację wydarzeń, spotkań, imprez przeprowadza się z uwzględnieniem zasad reżimu sanitarnego przy jednoczesnej rekomendacji ich organizacji na otwartym powietrzu lub on-line.

8. Jednocześnie zachęca się użytkowników do korzystania z dostępnych zasobów on-line: bezpłatnych bibliotek cyfrowych, baz danych, z możliwość bezpłatnego korzystania z terminala wypożyczeń międzybibliotecznych Academica.

9. Dopuszcza się możliwość zwiększenia limitu wypożyczanych egzemplarzy oraz przedłużenia okresu wypożyczenia.

10. Zaleca się kontakt telefoniczny w celu wcześniejszej rezerwacji egzemplarzy, realizowana jest usługa Mobilnej Biblioteki.

11. Pracownicy Biblioteki mają obowiązek stosować się do zasad profilaktycznych przedstawianych i aktualizowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny i Ministerstwo Zdrowia. W sytuacji stwierdzenia zakażenia koronawirusem należy wdrożyć procedury przewidziane przez GIS.

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny